CONTACT

FILMS

GRAPHIC

LINKS MAIN  english version

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
written   Vladimir Geller
 directed by   Dmitry Geller
art direction   Anna Karpova
background   Luo Ming, Huo Lulu, Huang Yaru, Xie Chengfei, He Xudong, Zhao Min
animation  

Meng Gang, Wang Liusheng, Lu Shengyu, Sun Jing, Luo Ming, Zhu Xiang, Huang Yaru, Xia Tian, Zhou Zeyu

 

composition  

Dmitry Geller, Zhang Tao, Jia Ruqing, Dia Baixiang, Zhou Zeyu, Wang Suqian, Liu Huan, Wang Jiajun, Zhang Chaocheng, Shang Hui

 

composer, performer, sound by   Artem Fadeev 

film company White Sound  Andrew Corinskiy

production manager   Luo Jianglin
producer   Zheng Liguo

 

UP