CONTACT

FILMS

GRAPHIC

LINKS MAIN  english version

 

 
 

 

 

A little pond by the great wall

长城脚下的小池塘

(anim. film, HDV, 6.50 min.) Russia - China 2012

*  *  *

screenplay  Vladimir Geller

director  Dmitry Geller

art-director  Anna Karpova

producer  Zheng Liguo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
written   Vladimir Geller
 directed by   Dmitry Geller
art direction   Anna Karpova
background   Luo Ming, Huo Lulu, Huang Yaru, Xie Chengfei, He Xudong, Zhao Min
animation  

Meng Gang, Wang Liusheng, Lu Shengyu, Sun Jing, Luo Ming, Zhu Xiang, Huang Yaru, Xia Tian, Zhou Zeyu

composition  

Dmitry Geller, Zhang Tao, Jia Ruqing, Dia Baixiang, Zhou Zeyu, Wang Suqian, Liu Huan, Wang Jiajun, Zhang Chaocheng, Shang Hui

 

composer, performer, sound by   Artem Fadeev 
production manager   Luo Jianglin
producer   Zheng Liguo

 

UP